ჩვენ შესახებ

FinWay წარმოადგენს კომპანიას, რომლის მიზანია მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შესთავაზოს მომხმარებელს  ბუღალტრულ აღრიცხვასა  და ფინანსურ ანგარიშგებასთან  დაკავშირებული სერვისები.

FinWay დაკომპლექტებულია შედეგზე ორიენტირებული, მიზანსწრაფული პროფესიონალებით. მათი მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხი-მისაწვდომი ფასები.