იჯარა (ფართის იჯარა)

შრომითი კონტრაქტი გამოსაცდელი ვადით

შრომითი ხელშეკრულება

ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება

ავტოსაშუალების ნასყიდობის ხელშეკრულება

ავტონასყიდობა გადახდის განვადებით

სესხის ხელშეკრულება

ნარდობის ხელშეკრულება (დამზადება, რაიმეს შეკვეთა)

ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის თაობაზე

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება (ნასყიდობის კონტრაქტი)

დისტრიბუციის ხელშეკრულება

მიწოდების ხელშეკრულება (ზოგადი)

წინარე ხელშეკრულება

შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმებაზე

შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე

მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულება